Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Revalia Impex OÜ, rekisteritunnus 11369659, osoite Viro, Harjumaa, Kosen kunta.

Mitä henkilötietoja käsitellään

  • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  • tavaroiden toimitusosoite;
  • pankkitilin numero;
  • tavaroiden ja palvelujen kustannukset sekä maksuihin liittyvät tiedot (ostoshistoria);
  • asiakastuen tiedot.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään

Henkilötietoja käytetään asiakastilausten hallintaan ja tavaroiden toimittamiseen.

Ostoshistoria tietoja (ostopäivämäärä, tuote, määrä, asiakastiedot) käytetään yleiskuvan saamiseen ostetuista tavaroista ja palveluista sekä asiakkaiden mieltymysten analysointiin.

Pankkitilin numeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötietoja, kuten sähköpostia, puhelinnumeroa, asiakkaan nimeä, käsitellään tavaroiden ja palveluiden tarjoamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna ja verkkokäyttötilastojen tuottamiseksi.

Oikeudellinen peruste

Henkilötietojen käsittely toteutetaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.
Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja siirretään

Revalia Impex OÜ siirtää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot henkilötietojen käsittelijän maksukeskus AS:lle.

Henkilötietoja siirretään myös verkkokaupan asiakastukeen ostosten ja ostoshistorian hallintaan ja asiakasongelmien ratkaisemiseen.
Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos kyseessä on kuriirin toimittama tavara, asiakkaan osoite välitetään yhteystietojen lisäksi.

Jos verkkokaupan kirjanpidon suorittaa palveluntarjoaja, henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitoa varten.

Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikkapalvelun tarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai isännöinnin varmistamiseksi.

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään Zone Media OÜ:n palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan unionin talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojataso Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, ja yhdysvaltalaisiin yrityksiin, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyyn.

Henkilötietoihin pääsevät verkkokaupan työntekijät, jotka voivat käyttää henkilötietoja verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakaspalvelun tarjoamiseksi.

Verkkokauppa toteuttaa asianmukaiset fyysiset, organisatoriset ja tietotekniikan turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.

Henkilötietojen siirto verkkokaupan käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelujen tarjoajalle ja tietojen isännöinnille) tapahtuu verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijöiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia antamaan asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen käsittelyä varten.

Pääsy henkilötietoihin ja -oikaisu

Henkilötietoja voi käyttää ja korjata verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos ostos on tehty ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin pääsee asiakastuen kautta.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla asiasta asiakastukeen sähköpostitse.

Säilyttäminen
Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan, ellei niitä tarvitse säilyttää kirjanpitoa tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.
Jos ostos on tehty verkkokaupassa ilman asiakastiliä, ostoshistoriaa säilytetään kolme vuotta.
Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimus on täyttynyt. Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

Poistaa
Henkilötietojen poistamiseksi on asiakastukeen otettava yhteyttä sähköpostitse. Poistopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluttua ja määritetään tietojen poistoaika.

Siirto
Sähköpostitse lähetettyihin henkilötietojen siirtopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakastuki tunnistaa ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.

Suoramarkkinointi-ilmoitukset

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut suostumuksensa. Jos asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointi-ilmoituksia, sinun on valittava viite sähköpostin alatunnisteesta tai otettava yhteyttä asiakastukeen.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa ensimmäistä ja jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profilointi, ja ilmoittaa asiakastuelle sähköpostitse:

Riidanratkaisukeinot

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan asiakastuella. Valvontaviranomainen on Viron tietosuojatarkastuslaitos.